כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה.

במסגרת צעדי הפיתוח של קולקציית 613, בשלב הרעיון התבצע מחקר הלכתי מעמיק. במחקר זה, בעזרתם של גדולי הרבנים, למדנו את כל הכללים ההלכתיים הרלוונטיים.

השמירה על אותם הכללים היא זו שסללה דרך לפיתוח ועיצוב הקולקציה.
לאחר מכן, עם שילוב דוגמאות תפורות, פנינו לרב מאור כהן לצורך בדיקה הלכתית מקיפה. התוצר הסופי נבדק ביחס לנושאים ההלכתיים הרלוונטיים, וקיבל את הסכמתו של הרב מאור שבנוסף ניגש אל הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, עם אותם דוגמאות בכדי לקבל מכתב כשרות והסכמה.
(המכתב מצורף בתחתית העמוד)

גודל הבד

שיעורו לפחות 36 ס"מ באורך הבגד ו36 ס"מ וברוחבו

גובהה הפתח

הפתח שנמצא בצד הבגד צריך להיות ברובו קל לפתיחה, ביחס שמתחיל מחיבור הכתף ועד לשפה התחתונה

מקום הנקב

מקום הנקב צריך להיות 5.4 ס"מ משפת הבגד. ולא פחות מ5.3 ולא יותר מ7

כשרות החוטים

הרכב החוטים, טויתם וקשירתם צריכים להיות ע"י יהודים שומרי תורה ומצוות

"Une personne doit toujours être prudente avec les mitsva d'un tsitsit, car l'Écriture pèse et suspend toutes les mitsva en elle."

Rambam

אחד הרגעים המרגשים הופיעו עם קבלת המכתב מהרב יצחק יוסף, כאשר גילינו שמספר הסידורי שבראש המכתב, מספר אקראי לחלוטין, הינו 613!

ואולי, אם תרצו, אפשר שזה כחתימה נוספת מבורא עולם.