613 פורצים דרך בעולם האופנה ומזמינים אותך בכל שניה,

להתחבר מחדש לשורש שבך, למצווה ששקולה כנגד כל התורה...

ובאותה נשימה לעשות זאת בסטייל להישאר מי שאתה !

Toutes les chemises

@613